Som webbutvecklare är det viktigt att ha bra testrutiner. Många väljer att testa webbsidan först när den är färdigkodad. Men för att undvika allt för mycket felsökning och rättning av kod så är det bäst att testa koden med jämna mellanrum under hela utvecklingen. Fel skapar lätt nya fel.

Validering är helt enkelt en kontroll av att ett dokument följer reglerna för det språk som används i dokumentet. Här visas fel som kan vara svåra att upptäcka bara genom att läsa igenom dokumentet. En del HTML-redigerare har inbyggd validering men vi ska se på valideringstjänsterna  för (X)HTML, CSS och länkar hos W3C.

Validering av (X)HTML

Man brukar validera (X)HTML först eftersom W3C:s CSS-validering inte utför någon kontroll om inte (X)HTML-dokumenten är validerade.

Gå till http://validator.w3.org och skriv in din webbadress i fältet "Address". Om du har din sida på en lokal maskin så öppna den i en webbläsare, välj Spara som och spara dokumentet som html. Sen lastar du upp dokumentet under fliken "Validate by File Upload". Du kan till och med skriva eller kopiera in din kod direkt under fliken "Validate by Direct Input".

Om valideringen hittar fel så presenteras en felrapport som också innehåller förslag på lösningar. Efter att ha rättat felen så validerar man igen ända tills koden är felfri. Det är nämligen så att fel kan "gömma sig" bakom andra fel så att de inte syns vid den första valideringen.

Ibland kan det av olika orsaker vara svårt att komma på var i dokumentet ett rapporterade fel finns. Då kan man använda radnumret som inleder varje fel för att hitta rätt rad. Det förutsätter så klart att man har en (X)HML-redigerare som har numrering av rader. Sen kan man alltid kopiera den kod som är fel och kopiera in det i redigerarens sökfält.

Validering av CSS

Gå till http://jigsaw.w3.org/css-validator/ och skriv in webbadressen till ditt CSS-dokument. Om dokumentet inte ligger på internet så finns det flikar för att lasta upp eller skriva in css:en direkt. Om du inte får det trevliga meddelandet "Gratulerar! Inga fel hittades" så är det bara att sätta igång och lösa problemen i felrapporten. Glöm inte att läsa lösningsförslagen. Och också här finns det radnummer som gör det lättare att hitta var i din CSS felet finns.

Validering av länkar

Gå till http://validator.w3.org/checklink och skriv in webbadressen till  sidan som du vill validera. Fast testet är snabbt så kan det ta en stund för sidor med många länkar. Om du får en rapport så tänk på att läsa kommentarerna ordentligt för ofta är det råd snarare en fel.

Lite om valideringstjänsterna hos W3C

De flesta av oss är tacksamma att vi fritt kan använda valideringstjänsterna på W3C:s webbsida. Men det kan vara intressant att veta att de är fria att ladda ner, kopiera, använda, distribuera för vilket syfte som helst och utan kostnad. Det enda kravet är att om man kopierar tjänsterna måste man inkludera licensen som finns på deras sida och om man ändrar några filer så ska detta uppges tillsammans med datum för ändringen.

Utvecklingen drivs av W3C, frivilliga och donationer. Så om du kan Java eller kan tänka dig att hjälpa till med dokumentation och översättning så kontakta dem nu. Eller donera en peng!