Databiblioteket

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Hem

Norsk användarundersökning om CC

E-postadress Skriv ut
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) är en norsk stiftelse för samarbete mellan olika organisationer och miljöer som producerar och förmedlar mediakonst. I dagarna har de slutfört en användarundersökning om norska rättighetinnehavares förhållande till licensieringsmodellen Creative Commons. Ett positivt initiativ som bland annat pekar på ett stort intresse för CC bland de svarande. Undersökningen, som är utförd av Ingrid Abrahamsen Kjærås, visar också att motståndet är litet och minskar ju mer de svarande känner till om ämnet. Nu väntar vi bara på att fler ska göra liknande undersökningar.
 

Citat

Det har aldrig funnits en tidpunkt i vår historia när mer av vår "kultur" har varit "ägd" än nu. Och ändå har det aldrig funnits en tidpunkt när koncentrationen av makt för att kontrollera användningen av kultur har varit så pass accepterad som den är nu.

Frågan är varför?

- Lawrence Lessig -
Ur boken Free Culture, sidan 26.

Småtips

När det gäller val av webbläsare så kan man diskutera det i all evighet så här nöjer vi oss med en uppmaning: Använd INTE Internet Explorer 6! Uppdatera, uppdatera, uppdatera eller byt ut IE! Problemet är att IE6 inte håller sig till reglerna som sätts upp av W3C och därför är en bromskloss för alla webbutvecklare. Den klarar helt enkelt inte av att visa mycket av det som populärt kallas Web 2.0. KILL IT!

Här på Databiblioteket rekommenderar vi självklart de fria alternativen när det gäller webbläsare. Firefox är populärast men det finns många andra.