Databiblioteket

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Hem

Norsk användarundersökning om CC

E-postadress Skriv ut
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) är en norsk stiftelse för samarbete mellan olika organisationer och miljöer som producerar och förmedlar mediakonst. I dagarna har de slutfört en användarundersökning om norska rättighetinnehavares förhållande till licensieringsmodellen Creative Commons. Ett positivt initiativ som bland annat pekar på ett stort intresse för CC bland de svarande. Undersökningen, som är utförd av Ingrid Abrahamsen Kjærås, visar också att motståndet är litet och minskar ju mer de svarande känner till om ämnet. Nu väntar vi bara på att fler ska göra liknande undersökningar.
 

Citat

Föreställ dig att du försöker skydda hela internet som har minst 1,6 miljarder användare. Så föreställer vi oss att alla använder säkerhetsmekanismer som är upp till 99,9% effektiva och att alla blir attackerade minst en gång om året. Då är det fortfarande 1,6 miljoner som blir infekterade varje år.

- John Viega -

Ur: The Myths of Security. What the Computer Security Industry Doesn’t Want You to Know . John Viega. 2009. Sidan xiv i inledningen.

Småtips

Är du osäker på hur bra dina lösenord egentligen är?
   Gå in på sidan www.testalosenord.se och läs mera om vad ett säkert lösenord kan vara för något. De har också en tjänst så att du kan testa olika lösenord. Bakom sidan ligger svenska Post- och telestyrelsen.