Databiblioteket

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Citat

Föreställ dig att du försöker skydda hela internet som har minst 1,6 miljarder användare. Så föreställer vi oss att alla använder säkerhetsmekanismer som är upp till 99,9% effektiva och att alla blir attackerade minst en gång om året. Då är det fortfarande 1,6 miljoner som blir infekterade varje år.

- John Viega -

Ur: The Myths of Security. What the Computer Security Industry Doesn’t Want You to Know . John Viega. 2009. Sidan xiv i inledningen.

Småtips

OpenWith.org är en webbsida där du kan hitta fria program för dina filtyper. Du kan leta i kategorier eller helt enkelt söka efter olika filformat för att få upp förslag på program som kan hantera dem. Nu slipper vi leta efter information om en filtyp innan vi söker efter ett fritt program. Allt finns på ett ställe. Bra initiativ!