Databiblioteket

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Flattr this

Citat

Det mesta vi gör på internet involverar sökningar. Det är den viktigaste länken mellan oss och den information vi letar efter. När det gäller en så pass central funktion kan vi inte lita på ett handfull stora företag och därmed utsätta våra privatliv för risker.

- Michael Christen -
Projektledare på Yacy.

Källa: pressmeddelande för YaCy 1.0 på http://fsfe.org/news/2011/news-20111128-01.html

Småtips

När det gäller val av webbläsare så kan man diskutera det i all evighet så här nöjer vi oss med en uppmaning: Använd INTE Internet Explorer 6! Uppdatera, uppdatera, uppdatera eller byt ut IE! Problemet är att IE6 inte håller sig till reglerna som sätts upp av W3C och därför är en bromskloss för alla webbutvecklare. Den klarar helt enkelt inte av att visa mycket av det som populärt kallas Web 2.0. KILL IT!

Här på Databiblioteket rekommenderar vi självklart de fria alternativen när det gäller webbläsare. Firefox är populärast men det finns många andra.