Databiblioteket

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Citat

Det mesta vi gör på internet involverar sökningar. Det är den viktigaste länken mellan oss och den information vi letar efter. När det gäller en så pass central funktion kan vi inte lita på ett handfull stora företag och därmed utsätta våra privatliv för risker.

- Michael Christen -
Projektledare på Yacy.

Källa: pressmeddelande för YaCy 1.0 på http://fsfe.org/news/2011/news-20111128-01.html

Småtips

Är du osäker på hur bra dina lösenord egentligen är?
   Gå in på sidan www.testalosenord.se och läs mera om vad ett säkert lösenord kan vara för något. De har också en tjänst så att du kan testa olika lösenord. Bakom sidan ligger svenska Post- och telestyrelsen.